turun-yliopisto-paarakennus-1

Turun yliopiston talouden sopeuttamistoimet

Hei hyvä TYHYN jäsen,

tässä tietoa 8.9. pidetystä yt-neuvottelusta liittyen Turun yliopiston talouden sopeuttamistoimiin.
Myönteinen vire neuvotteluissa jatkui. Jatkossa asioiden edetessä konkreettisempaan suuntaan niitä käsitellään yt- toimikunnan kokouksissa.

Kaikki henkilöstöjärjestöjen edustajat korostivat, että työntekijät tulee ottaa mukaan uudelleen järjestelyiden suunnitteluun myös laitos- tiedekunta- ja yksikkötasoilla, ja että esimiesten on hyvä ottaa huomioon henkilöstön kuormittuvuus muutoksessa. Palvelujohtaja Päivi Mikkolan mukaan asianosaisia
kuullaan suunnittelussa. Lisäksi intraan on tulossa samantyyppinen palautekanava kuin oli käytössä halrake-selvityksen yhteydessä.

Hallinnon rakenteiden uudelleen järjestelyistä:

Opintohallinnon keskittäminen on hallinnollista, ei fyysistä. Opintohallinnon prosesseja tullaan yhtenäistämään. Ymmärrys siitä että palvelua ja neuvontaa tarvitaan lähellä tärkeitä käyttäjäryhmiä
on olemassa. Päivi Mikkolan mukaan tekijät ja toimijat otetaan mukaan toimintojen suunnitteluun. Sama koskee muun hallinnon uudelleen järjestelyä. Aikataulu on kuitenkin kireä,
ja rehtorin mukaan päätös opintohallinnon hallinnollisesta keskittämisestä tulee tehdä mahdollisimman pian.

Tutkintoon liittyvästä kielenopetuksesta tehdään selvitystyö, jonka yhteydessä osapuolilla on mahdollisuus tuoda näkemyksensä esiin.

Tilojen suhteen todettiin, että käyttöaste koko yliopiston tasolla opetustilojen suhteen aiheuttaa pohdintaa.
Myös muiden tilojen käyttöä seurataan edelleen ja tilaohjelma II otetaan käyttöön.
Seilin tutkimuslaitoksen osalta omistajuuskuvioihin ja vuokramenojen pienentämiseen etsitään ratkaisuja.

Ulkoistamisesta – mihinkään massiivisiin toimenpiteisiin ei ryhdytä, mutta näitäkin mahdollisuuksia tullaan tarkastelemaan ja jälleen kerran kohteena on palkanlaskenta. Siirto Certiaan ei ole varmaa, mutta asiaa selvitetään.

Koulutusviennin odotetaan olevan terveellä pohjalla olevaa toimintaa maltillistenkin arvioiden perusteella.
Ko alalle tulee syntymään myös uusia työtehtäviä, joihin haetaan henkilöt sisäisellä haulla.
Suunnitelmissa on yhteistyön aloittaminen muiden yliopistojen kanssa pienissä aineissa, tai siis aineissa joiden sisäänotot ovat pieniä. Tästä olisi oltava jotakin konkreettista viimeistään helmikuussa 2016.

Ja sokerina pohjalla tai suolana haavassa

Talouden sopeuttamistoimet Turun yliopistossa ovat välttämättömiä ja niiden odotetaan perustellusti vaikuttavan niin, että käyttöön ei tarvitse ottaa vaihtoehtoa, jota kukaan ei halua ja joka johtaisi irtisanomisiin. Neuvotteluissa olen tuonut moneen kertaan esiin miten tärkeää on kiinnittää huomiota henkilöstön jaksamiseen ja työmotivaation ylläpitämiseen ja olen saanut sen käsityksen, että asian tärkeys on hyvin tiedossa yliopiston johdolla ja että, asia otetaan huomioon.

Turun yliopiston johto suosittelee kaikkia muuhun henkilökuntaan kuuluvia vaihtamaan 5 pv verran lomarahoja vapaaksi seuraavalla lomakaudella. Näin syntyvä säästö on merkittävä. Palvelujen mahdollinen alenema ylimääräisten lomien vuoksi ohjeistetaan joka tasolla niin, että se on vain siedettävä. Kokonaistyöajassa olevien kohdalla etsitään ja on osin jo löydettykin vastaavia säästömuotoja.

Pe 18.9. sopeuttamis- ja kehittämisohjelmaa käsitellään Turun yliopiston hallituksessa

Pe 18.9. klo 14.00 järjestetään koko henkilökunnan infotilaisuus sopeuttamis- ja kehittämisohjelmasta

Neuvottelut jatkuvat yt-toimikunnassa
9.10.
6.11.
7.11.

Siitäkin huolimatta että, palkansaajia ympäri maata pillastuttaneet viime päivien valtakunnan tason uutiset pakottavasta lainsäädännöstä, jolla poljetaan työmarkkinaosapuolien keskinäistä sopimusoikeutta,

toivotan jaksamista ja hyvää alkavaa viikonvaihdetta!

Ann-Mari Hirvonen
TYHY pääluottamusmies

P. 040 1708883