Ammattialakohtaiset valiokunnat

ATK, hallinto ja toimisto, kirjasto, laboratorio, tekninen ja muut. Ammattialojen luottamusmiehet kuuluvat alojensa valiokuntaan, sekä tekevät esitykset hallitukselle valiokuntien muiksi jäseniksi, jotka hallitus nimeää.

ATK:

Kirjasto:

Laboratorio:

Tekninen:

Hallinto-ja toimisto: