Ammattialakohtaiset valiokunnat

ATK, hallinto ja toimisto, kirjasto, laboratorio, tekninen ja muut. Ammattialojen luottamusmiehet kuuluvat alojensa valiokuntaan, sekä tekevät esitykset hallitukselle valiokuntien muiksi jäseniksi, jotka hallitus nimeää.

ATK:

Hallinto-, opetus- ja tutkimushenkilöstö:

Kirjasto: uusi kirjastovaliokunta ei ole vielä järjestäytynyt

Laboratorio:

Tekninen:

Toimisto: Pia Tahvanainen, Anne Jussilainen, Arja Kananen ja Kirsi Niemi