Turun yliopiston henkilökuntayhdistyksen edustus

Turun yliopiston hallituksessa

Jäsen Mats Kommonen

Yliopiston ylin päättävä elin on hallitus, jonka tehtävänä on kehittää yliopiston toimintaa sekä

  1. hyväksyä yliopiston taloutta ja toimintaa koskevat sekä muut laajakantoiset suunnitelmat;
  2. päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista;
  3. antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa; sekä
  4. hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat määräykset.

Turun yliopiston hallituksen koko kokoonpano löytyy yliopiston www-sivulta.

Turun yliopiston yliopistokollegiossa

Jäsenet Helena Juusela (vara Anne Saarenpää) ja Leena Henderson (vara Sanna Kuusjärvi)

Kollegion kokoonpano ja tehtävät löytyvät yliopiston www-sivulta: http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/johto/Sivut/kollegio.aspx.

Edustus YHL:ssä

YHL:n hallitus
Mats K., Ann-Mari Hirvonen (varajäsen), Tarja Virta (varajäsen)

YHL:n liittovaltuusto
Varsinaiset jäsenet Helena Juusela, Outi Nieminen, Jari Tattari, varajäsenet Sanna Kuusjärvi, Anne Saarenpää, Erkki Satopää

YHL:n jäsenyys- ja viestintätoimikunta
Ann-Mari Hirvonen

YHL:n tasa-arvovaliokunta
Sanna Kuusjärvi

YHL:n työsuojeluvaliokunta
Helena Juusela ja Outi Nieminen

ATK-toimikunta
Eeva Andelmin

Hallinto- ja toimistohenkilöstön toimikunta
Pia Tahvanainen, Heli Törmänen, varajäsen (Törmänen) Anne Saarenpää

Kirjastohenkilöstön toimikunta
Salme Mäkinen, Riitta Mynttinen

Laboratorio- ja teknisen henkilöstön toimikunta
Sampalahti Katja, Hirvensalo Anu; varajäsen (Sampalahti) Siltala Airi

Virastomestari- ja kiinteistöhenkilöstön toimikunta
Ari Nurminen, Tero Sintonen