siili

Luottamusmiehet 2016-2017

Turun yliopiston henkilökuntayhdistys TYHY ry. valitsi vaalikokouksessa 9.12.2015  kaksivuotiskaudelle 1.1.2016-31.12.2017 luottamusmiehet seuraavasti:

pääluottamusmies Ann-Mari Hirvonen, varapääluottamusmies Tarja Virta

luottamusmies          varaluottamusmies
ATK
Mats Kommonen       Eeva Andelmin
hallinto- ja toimisto
Kati Eteläkoski         Minna Ketola
Sanna Kuusjärvi        Leena Henderson
Anne Saarenpää       Anneli Lehtimäki

Tarja Virta                 Heli Törmänen

kirjasto

tarvittaessa ota yhteys pääluottamusmieheen tai varapääluottamusmieheen

laboratorio

Katja Sampalahti       Anu Hirvensalo

tekninen ja muut

Airi Siltala

Kaikille menestystä tehtävässään näinä haasteellisina aikoina!

Sihteeri Helena J.