Mitä TYHY tekee?

TYHY/YHL neuvottelee ja allekirjoittaa ainoana ammattijärjestönä Turun yliopiston ATK-työehtosopimuksen. TYHY on myös vahvasti mukana Turun yliopiston yleisen työehtosopimuksen kehittäjänä ja neuvottelijana.

TYHY neuvottelee yliopistotyönantajan kanssa jäsenistönsä palkkaus-, nimikemuutos- ja muut työhön liittyvät asiat. Jokainen yhdistyksen jäsen saa äänensä kuuluviin ja voi vaikuttaa itse omiin asioihinsa valitsemiensa TYHY:n luottamus- ja toimihenkilöiden välityksellä.