Syyskokous ja luottamusmies-vaali 24.10.2019

  24.10. YK:n päivänä järjestettiin Tyhyn syyskokous ja luottamusmies-vaali
Käsiteltäviä asioita olivat mm. yhdistyksen sääntömuutos ja hallituksen jäsenten valinta.
Sääntömuutos
Merkittävimmät muutokset yhdistyksen vanhoihin sääntöihin verrattuna ovat vuosikokousten ajankohta, etenkin kevätkokouksen ajankohta, se että hallituksen jäsenten määrää ei ennalta määrätä ja eläkeläisjäsenten asema yhdistyksessä.

Uusien sääntöjen hyväksymisen jälkeen eläkkeelle siirtyvät eivät ole enää Tyhyn jäseniä. Halutessaan he voivat liittyä Pron senioreihin. Aiemmin, ennen sääntömuutosta, eläkkeelle jääneet ovat edelleen Tyhyn eläkeläisjäseniä.

Yhdistyksen nimi säilyy ennallaan.
Uudet säännöt hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen  

Hallituksen jäsenet valittiin yhdistyksen uusien sääntöjen mukaisesti: 
Päätettiin valita varsinaisia jäseniä, joiden toimintakausi on kaksi vuotta 2020-2021.
 Jäseniksi valittiin esitysten mukaisesti: 
Leena Henderson, Minna Ketola, Kati Eteläkoski-Heimo, Esa Rae, Ari Nurminen, Tarja Virta,  Ann-Mari Hirvonen, puheenjohtajaksi valittiin Mats Kommonen. 
 
24.10.2019 järjestetyssä vaalikokouksessa valittiin Turun yliopiston henkilökuntayhdistys Tyhy ry:n
 luottamusmiehet jäsenistön esitysten perusteella toimintakaudeksi 2020-2021
 
pääluottamusmies     varapääluottamusmies 
Ann-Mari Hirvonen    Tarja Virta 
 
 
ATK-ala 
 
luottamusmies      varaluottamusmies 
Mats Kommonen   Matti Rönkä 
 
Hato-ala 
 
luottamusmies      varaluottamusmies 
Anne Saarenpää   Minna Ketola 
Sanna Kuusjärvi   Leena Henderson 
Kati Eteläkoski     Eeva Sipponen 
Tarja Virta             – 
 
Kirjasto-ala 
ei tullut esityksiä, kirjastoalan jäsenet voivat olla yhteydessä pääluottamusmieheen 
 
Laboratorio-ala 
 
luottamusmies         varaluottamusmies 
Anu Hirvensalo        – 
 
Tekniset ja muut-ala 
 
luottamusmies          varaluottamusmies 
Ari Nurminen            Tero Sintonen