syksyinen koivu

Syyskokous 2017

Turun yliopiston henkilökuntayhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 18.10.2017. Ennen kokousta kiitettiin yhdistyksessä aktiivisesti pitkään toimineita jäseniä YHL:n hopeisilla ansiomerkeillä kunniakirjoineen. Ansiomerkit saivat Anne Saarenpää, Anneli Lehtimäki, Anu Hirvensalo, Ari Nurminen, Katja Sampalahti ja Sanna Kuusjärvi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Virta, sihteeriksi Helena Juusela, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ari Nurminen ja Minna Ketola.

Työssäkäyvien jäsenmaksuksi päätettiin edelleen 1,25 %, joka otetaan suoraan palkasta. Erityisjäsenmaksuna peritään Pardian kirjaamismaksu 60 €/ vuosi. Erityisjäsenmaksun maksavat työttömät, vuorottelu-, vanhempain- tai opintovapaalla olevat ja alle 68-vuotiaat eläkeläiset.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 hallituksen esityksen mukaisesti.

Puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin edelleen tehtävää ansiokkaasti hoitanut Mats Kommonen. Hallitukseen kaksivuotiskaudeksi valittiin Leena Henderson, Ari Nurminen, Airi Siltala ja Tarja Virta. Hallituksessa jatkavat seuraavan vuoden Kati Eteläkoski, Minna Ketola Erkki Satopää ja Heli Törmänen. Varajäseniksi valittiin Sanna Kuusjärvi ja Anne Saarenpää. Toiminnantarkastajaksi valittiin Outi Nieminen, varamieheksi Pia Tahvanainen. Tilitoimisto Kaikumäen toiminnantarkastajana jatkaa Pekka Häkli varamiehenään Toni Koivu.

Valiokuntien määräksi päätettiin 4. Laboratoriovaliokunta ja tekninen ja muut -valiokunta yhdistettiin. Muut valiokunnat ovat ATK-, kirjasto- ja hallinto- ja toimistovalokunta. Ammattialojen luottamusmiehet kokoavat jäsnet valiokuntiin, jotka hallitus hyväksyy.

Kokouksen lopuksi nimettiin ehdokkaat yliopiston hallituksen ja kollegion vaaleihin. Hallitukseen ehdokkaina ovat Mats Kommonen ja Heli Törmänen. Kollegioon ehdokaspareiksi nimettiin Ari Nurminen ja Anneli Lehtimäksi, Sanna Kuusjärvi ja Minna Ketola sekä Tarja Virta ja Riina Keto-Tokoi.