Jäätkö palkattomalle vapaalle, vuorottelu- tai vanhempain- vapaalle, eläkkeelle tai työttömäksi?

Pääluottamusmiehen kuulumisia

Vuoden alussa astuin edeltäjäni Tainan saappaisiin hänen tukensa siivittämänä. Etenkin alussa neuvot ja vinkit niin isommissa kuin pienemmissäkin asioissa olivat tervetulleita. Voin vain kuvitella miten erilaiselta tuntuisi, ellei olisi vertaistukea!

Työyhteisössämme on meneillään monia organisaatiomuutoksia, joiden seurauksia voimme vain arvailla. Yhä useamman työpiste ja tehtävänkuva muuttuu tai on jo muuttunut. Ei ole alaa, tiedekuntaa, yksikköä tai laitosta, jonne myllerrys ei ulottuisi. Muutoksen pyörteissä olevan jäsenkuntamme edunvalvonnassa riittää haasteita.

Tämän vuoden alussa alkoi todenteolla hanke, joka tähtää utulabin diagnostiseen maksupalvelutoimintaan liittyvien toimintojen irrottamiseen yliopistosta. Nyt hanke alkaa olla loppusuoralla ja sen tavoitteena on utulabin maksupalvelutoiminnan fuusioituminen osaksi uutta palvelualuetta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tyks-Sapa liikelaitoksessa. Liikkeenluovutuksen toteutuessa sen myötä siirtyy yliopistosta noin 70 henkilöä  1.1.2015 sairaanhoitopiirin puolelle. Tätä kirjoitettaessa siirtyvällä henkilökunnalla riittää edelleen kysymyksiä eikä virallista päätöstä fuusiosta ole vielä tehty. Tulin valituksi hankkeen ohjausryhmään ja ilolla voin todeta, että yhteistyö on sujunut hyvin niin työnantajia edustavien kuin muiden ammattijärjestöjen henkilöstönedustajien kanssa.

Toimintakertomus 2014

Yhdistys toimi yhteistyössä Yliopistojen ja tutkimusalan liiton (YHL) kanssa jäsentensä edun valvojana niin paikallis- kuin valtakunnan tasollakin.

Henkilöstö, työ ja yliopisto

Vuonna 2014 jatkettiin yliopiston hallinnon rakenteita uudistavan hankkeen (HalRaKe) loppuraportin sisältämiä toimenpiteitä. Uusi työehtosopimuskausi alkoi huhtikuussa 2014. Suomen talous ei näyttänyt merkkejä elpymisestä.

UTULAB-hanke eteni vuoden aikana maaliinsa. Alkuperäisestä yhtiöittämishankkeesta onneksi luovuttiin, koska laskelmissa havaittiin liikelaitosmallin olevan kannattavampi. Näin ollen pitkän valmistelun ja keskusteluprosessin lopuksi 74 yliopistolaista, joista kolmisenkymmentä yhdistyksen jäseniä, siirtyivät vanhoina työntekijöinä uuteen yksikköön Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alaisuudessa.

Henkilöstön asema

Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on edelleen melko suuri. Useille määräaikaisille hallinto- ja tukitehtäville saatiin kuitenkin täyttölupa ns. HalRaKe –raportin toimenpide-ehdotusten mukaisesti.

Jäsenistö

Yhdistys on säilyttänyt asemansa yliopiston suurimpana ja voimakkaimpana ammattijärjestönä, vaikka haastajiakin nykyään löytyy. Vuoden lopussa työssäkäyvien jäsenmaksua maksavia oli noin 600, työttömien maksavien jäsenten määrä laski selvästi työllisyystilanteen parantuessa. Eläkeläisten määrä oli kasvussa suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle.

Yhdistyksen hallitus

Puheenjohtajana toimi Mats Kommonen ja varapuheenjohtajana Leena Henderson.

Syyskokouksessa hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kati Eteläkoski, Leena Henderson, Sanna Kuusjärvi, Anneli Lehtimäki, Anne Saarenpää, Erkki Satopää, Jari Tattari ja Heli Törmänen.

Varajäseniksi vuodeksi 2015 valittiin Marita Kantola ja Taina Piponius. Sihteerinä toimi Helena Juusela.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 3 kertaa.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen jäsenmaksuprosentti pidettiin edellisen vuoden 1,25% tasolla. 1,05% meni liiton kautta keskusjärjestölle, josta työttömyyskassan osuus oli 0,19%. Yhdistyksen toimintaan jäi loput 0,20%.

Työttömät, hoitovapaalla, palkattomalla virkavapaalla, apurahalla olevat, opiskelijoiden sekä eläkeläisten (alle 70 v.) erityisjäsenmaksuksi päätettiin syyskokouksessa Pardian yhdistyksiltä veloittamat maksut, jonka jäsenet itse maksavat. Pardia perii nämä summat yhdistykseltä.

Yhdistyksen kirjanpito hoidettiin ulkopuolisessa tilitoimistossa, ja sihteeri hoiti päivittäiset raha- asiat, mm. laskujen maksamisen verkkopankissa sekä jäsenten osallistumismaksuseurannan.

Yhdistyksen talous säilyi edelleen vakaana ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta voitiin toteuttaa.

Luottamusmiestoiminta

Kaksivuotinen luottamusmieskausi alkoi 1.1.2014. Pääluottamusmiehenä toimi Ann-Mari Hirvonen ja varapääluottamusmiehenä Taina Piponius.
Rehtori purki toimisto- ja hallintotehtävien täyttökiellon HalRaken toimeenpanovaiheen alettua.

Luottamus- ja varaluottamusmiehet kouluttautuivat aktiivisesti. Ammattialakohtaiset luottamusmiehemme ovat yhdistyksemme voimavara ja jäsenistömme käytettävissä myös tulevaisuudessa.

Valiokunnat

Syyskokouksessa päätettiin, että yhdistyksessä toimii 5 ammattialakohtaista valiokuntaa: ATK- valiokunta, hallinto- ja toimistovaliokunta, kirjastovaliokunta, laboratoriovaliokunta sekä teknisten ja muiden alojen valiokunta.

Kokouksen osallistujat valtuuttivat ammattialojen luottamusmiehet neuvottelemaan omien ammattialojensa työntekijöiden kanssa valiokuntien kokoonpanosta ja tekemään esitykset hallitukselle. Hallitus valtuutettiin nimeämään valiokuntien jäsenet. Luottamusmiehet kuuluvat omien ammattialojensa valiokuntiin.

Työsuojelu

Vuonna 2014 käynnistyi työsuojelun 4-vuotiskauden kolmas vuosi. Työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut nimettiin vuonna 2011, samoin työsuojeluvaliokunta. Työsuojelutoimikunta kokoontui kaksi kertaa.

Yliopiston työsuojelualueet ovat:
Yliopistonmäki I: päärakennus, hum. tdk:n rakennukset, kirjasto ja erikseen mainitsematta jäävät osat yliopistoa
Yliopistonmäki II: luonnontieteiden talot I ja II, Quantum, Tuorla, Seili, Kevo ja Arcanum
Kasarmialue (paitsi Arcanum), Ruissalon puutarha, Turun kauppakorkeakoulu
Lääketieteellinen tiedekunta ja teknologiakeskus
Rauman ja Porin yksikö

Yhdistyksen nimeäminä työsuojeluvaltuutettuina toimivat:
Yliopistonmäki I: Helena Juusela
Yliopistonmäki II: 1 varatyösuojeluvaltuutettu Anu Hirvensalo
Kasarmialue: Outi Nieminen, II varatyösuojeluvaltuutettu Erkki Satopää
Lääketieteellinen tiedekunta ja Teknologiakeskus: 1. varatyösuojeluvaltuutettu Taina Lehti
Rauman ja Porin yksiköt: 1. varatyösuojeluvaltuutettu Tarja Lamminen.
YHL:n työsuojeluvaliokunnassa yhdistyksen edustajina olivat Helena Juusela ja Outi Nieminen.

Eniten työsuojeluvaltuutettuja työllistivät henkisen työsuojelun tehtävät ja sisäilmaongelmat ympäri kampusalueen.

Elokuussa 2013 päätoimisena työsuojelupäällikkönä aloittanut Satu Alanko ryhtyi tuomaan työsuojeluasioita enemmän näkyviin yliopiston arkipäivän toimintoihin: työsuojeluvaltuutetut esittäytyivät yliopiston intrassa, työpaikkaselvitysten toimintamallia kehitettiin, työsuojeluvaltuu-tetuille ja varavaltuutetuille järjestettiin työnohjausryhmä ja säännöllisiä kokoontumisia parin kuukauden välein.

Viestintä

Yhdistyksen viestintää hoitivat pääasiassa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, pääluottamusmies ja www-sivujen päivittäjä. Myös virkistystoimikunta kertoi aktiivisesti tulossa olevista ja järjestämistään tapahtumista.

Viestintään käytettiin kaikille jäsenille tarkoitettua sähköpostilistaa, erillisiä tiedotteita, yhdistyksen lehteä ja www-sivuja (www.tyhy.fi).

TYVI -lehti ilmestyi kolme kertaa. TYVIn toimituskuntaan kuuluivat Leena Henderson, Ann-Mari Hirvonen, Marita Kantola, Mats Kommonen, Taina Piponius ja Helena Juusela. Taittajana on toiminut Antti Tarponen.

Koulutustoiminta

Huhtikuussa järjestettiin toimijoiden koulutustilaisuus, johon osallistuivat luottamus- ja varaluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut sekä yhdistyksen hallitus. Tilaisuuteen osallistuivat Turun yliopiston henkilöstönkehittämispäällikkö Ismo Saario ja suunnittelija Johanna Mäkinen, jotka esittelivät yliopistossa käytettävää sovittelumenettelymallia.

Myös YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen osallistui koulutuspäivään kertomalla ajankohtaisia järjestökuulumisia.

Virkistys

Virkistystoiminnassa pyrittiin toteuttamaan jäsenistön toiveita budjetin ja mahdollisuuksien mukaan.

Virkistystoimikuntaan kuuluivat Leena Henderson, Sanna Kuusjärvi, Mervi Salo, Pia Tahvanainen, Aila Grönholm, Airi Siltala, Jari Tattari, Ann-Mari Hirvonen, Anneli Lehtimäki, Anne Saarenpää, Katja Sampalahti, Erkki Satopää ja Helena Juusela, joka toimi koollekutsujana.

Jäsenistölle järjestettiin runsaasti toimintaa, mm. teatteri- ja kulttuurimatkoja lähikaupunkeihin, ryhmälippuja Turun teattereihin ja muihin tapahtumiin.
Länsirannikon yliopistot saivat tehtäväkseen järjestää koko perheelle tarkoitetun ensimmäisen YHL:n kesäpäivätapahtuman. Sitä vietettiin toukokuussa loistavassa kesäsäässä Seilissä. Matka Seiliin tehtiin m/s Lilyllä Turusta, Seilissä oli opastettua tutustumista, ja paluumatkalla omaehtoista tutustumista Nauvon kauniiseen kirkonkylään. Osallistujamäärä yllätti järjestäjät täysin: yhteensä 160 henkilöä.

Elokuussa tehtiin viikonloppumatka Maarianhaminaan, jossa käytiin Smakbyn makumaailmassa ja opastetulla tutustumiskierroksella museolaiva Pommer’illa ja Merimuseossa. Myös tällä reissulla sää oli mitä kaunein.

Yhdistyksen pikkujoulua vietettiin 21.11.2014 Rymättylän Herrankukkarossa savusaunan lempeistä löylyistä ja runsaasta saaristolaisruoasta nautiskellen. Innokkaimmat jaksoivat jatkaa iltaa ravintola Venuksen tanssilattialla pyörähdellen.

Yhdistyksen kokoukset

Kevätkokouksessa 9.4.2014 hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013, sekä myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

Syyskokouksessa 22.10.2014 hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2015.

Hallitukseen valittiin varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi ja varajäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi.
Hallituksen jäseniksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valittiin Anneli Lehtimäki, Kati Eteläkoski, Erkki Satopää ja Heli Törmänen.
Hallituksessa jatkavat vuoden 2015 Leena Henderson, Sanna Kuusjärvi, Anne Saarenpää ja Jari Tattari.

Varajäseniksi vuodeksi 2015 valittiin Marita Kantola ja Taina Piponius.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Tilitoimisto Kaikumäen esityksestä ekonomi Pekka Häkli ja hänen varamiehekseen HTM Toni Koivu sekä yhdistyksen omaksi toiminnantarkastajaksi Outi Nieminen ja varamieheksi Pia Tahvanainen.

Osallistuminen yliopiston hallintoon

Yhdistyksen edustajana yliopiston hallituksessa oli Mats Kommonen. Yliopistokollegiossa yhdistyksen edustajina olivat Leena Henderson (varajäsen Sanna Kuusjärvi) ja Helena Juusela (varajäsen Anne Saarenpää).

Rehtori asetti Turun yliopiston yhteistyötoimikunnan kaudeksi 1.1.2014 – 31.12.2015. Yhdistyksen edustajiksi nimettiin Mats Kommonen, varajäsen Leena Henderson ja Ann-Mari Hirvonen, varajäsen Taina Piponius.

Muun henkilöstön arviointiryhmän jäseninä olivat Taina Piponius varajäsenenään Katja Sampalahti, ja Nea Särkikoski varajäsenenään Mats Kommonen. Opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointiryhmässä jäsenenä oli Sanna-Mari Tammilaakso.

Toiminta liittotasolla

YHL:n liittovaltuusto kokoontui 21.11.2014, jossa TYHY:n edustajina olivat Jari Tattari ja Helena Juusela.
YHL:n hallituksen varsinaisena jäsenenä on Mats Kommonen, varajäseninä Ann-Mari Hirvonen ja Tarja Virta.
Mats Kommonen toimi YHL:n lakkopäällikkönä.

Liiton toimikuntiin yhdistyksemme edustajina ovat:

  • toimisto- ja hallintohenkilöstön toimikunta: Pia Tahvanainen ja Heli Törmänen, varajäsen Anne Saarenpää
  • kirjastohenkilöstön toimikunta: Salme Mäkinen ja Riitta Mynttinen
  • laboratorio- ja teknisen henkilöstön toimikunta: Anu Hirvensalo, Katja Sampalahti, varajäsen Airi Siltala
  • virasto- ja kiinteistöhenkilöstön toimikunta: Ari Nurminen ja Tero Sintonen
  • atk-toimikunta: Eeva Andelmin
  • työsuojeluvaliokunta: Helena Juusela ja Outi Nieminen
  • tasa-arvovaliokunta: Sanna Kuusjärvi

Pardian aluetoimikunnan varajäsenenä oli Ann-Mari Hirvonen.

TYHY:n vanhan uutisarkiston löydät vanhoilta www-sivuilta.