Äänestys

Luottamusmiehet 2018-2019

Turun yliopiston henkilökuntayhdistys ry:n luottamusmiesvalinnat kaudeksi 1.1. 2018-31.12.2019:

Pääluottamusmies Ann-Mari Hirvonen, varapääluottamusmies Tarja Virta.

Ammattialakohtaiset luottamus- ja varaluottamusmiehet:

luottamusmies                varaluottamusmies
ATK
Mats Kommonen                Matti Rönkä

hallinto-toimisto
Kati Eteläkoski            Minna Ketola
Sanna Kuusjärvi          Leena Henderson
Anne Saarenpää         Anneli Lehtimäki
Tarja Virta                   Heli Törmänen
Ulla Rintala                     —-

laboratorio-tekniset
Airi Siltala                     Anu Hirvensalo

Kirjaston luottamus- ja varaluottamusmiehiksi ei tullut esityksiä. Yhdistyksen hallitus nimeää heidät myöhemmin, samoin kuin hallinto-toimistoalan yhden varaluottamusmiehen. Pääluottamusmies hoitaa toistaiseksi kirjaston luottamusmiestehtäviä.

Uutena luottamusmiehenä aloittaa taloussihteeri Ulla Rintala ostoreskontrasta, ja varaluottamusmiehenä Matti Rönkä. Muut ovat toimineet aiemmin luottamusmiestehtävässä.

Turun yliopiston henkilökuntayhdistys toivottaa jäsenistölleen hyvää, turvattua ja hyvinvoivaa työvuotta 2018!

Kuva YHL:n liittokokouksesta 23.10.2017, äänestettiin tekstisisällöistä.