Mukana muutoksessa -jäsenilta 16.2.2023 klo 16:00-18:30

Linkki etätilaisuuteen on lähetetty sähköpostiin. Jos olet TYHY:n jäsen, etkä ole saanut linkkiä, ole yhteydessä luottamusmieheesi.

Illan ohjelma:

klo 16.00         Tilaisuuden avaus, Mats Kommonen, puheenjohtaja TYHY ry

klo 16.15         Muutosneuvotteluista Turun yliopistossa, luottamusmies Leena Henderson TYHY ry

klo 16.45        Työttömyysturvainfo, ryhmäpäällikkö Tiina Partanen,  Pro Kassa

klo 17.15         Irtisanominen taloudellisin ja tuotannollisin perustein, sopimusalavastaava Ira Kyntäjä, Ammattiliitto Pro

klo 17.45        Pron palvelut jäsenistölle, sopimusasiantuntija/yhdistyskummi Liisa Salonen, Ammattiliitto Pro

klo 18.15        Kysymyksiä ja keskustelua

klo 18.30       Tilaisuus päättyy

 

TERVETULOA!

Syyskokous ja luottamusmies-vaali 24.10.2019

  24.10. YK:n päivänä järjestettiin Tyhyn syyskokous ja luottamusmies-vaali
Käsiteltäviä asioita olivat mm. yhdistyksen sääntömuutos ja hallituksen jäsenten valinta.
Sääntömuutos
Merkittävimmät muutokset yhdistyksen vanhoihin sääntöihin verrattuna ovat vuosikokousten ajankohta, etenkin kevätkokouksen ajankohta, se että hallituksen jäsenten määrää ei ennalta määrätä ja eläkeläisjäsenten asema yhdistyksessä.

Uusien sääntöjen hyväksymisen jälkeen eläkkeelle siirtyvät eivät ole enää Tyhyn jäseniä. Halutessaan he voivat liittyä Pron senioreihin. Aiemmin, ennen sääntömuutosta, eläkkeelle jääneet ovat edelleen Tyhyn eläkeläisjäseniä.

Yhdistyksen nimi säilyy ennallaan.
Uudet säännöt hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen  

Hallituksen jäsenet valittiin yhdistyksen uusien sääntöjen mukaisesti: 
Päätettiin valita varsinaisia jäseniä, joiden toimintakausi on kaksi vuotta 2020-2021.
 Jäseniksi valittiin esitysten mukaisesti: 
Leena Henderson, Minna Ketola, Kati Eteläkoski-Heimo, Esa Rae, Ari Nurminen, Tarja Virta,  Ann-Mari Hirvonen, puheenjohtajaksi valittiin Mats Kommonen. 
 
24.10.2019 järjestetyssä vaalikokouksessa valittiin Turun yliopiston henkilökuntayhdistys Tyhy ry:n
 luottamusmiehet jäsenistön esitysten perusteella toimintakaudeksi 2020-2021
 
pääluottamusmies     varapääluottamusmies 
Ann-Mari Hirvonen    Tarja Virta 
 
 
ATK-ala 
 
luottamusmies      varaluottamusmies 
Mats Kommonen   Matti Rönkä 
 
Hato-ala 
 
luottamusmies      varaluottamusmies 
Anne Saarenpää   Minna Ketola 
Sanna Kuusjärvi   Leena Henderson 
Kati Eteläkoski     Eeva Sipponen 
Tarja Virta             – 
 
Kirjasto-ala 
ei tullut esityksiä, kirjastoalan jäsenet voivat olla yhteydessä pääluottamusmieheen 
 
Laboratorio-ala 
 
luottamusmies         varaluottamusmies 
Anu Hirvensalo        – 
 
Tekniset ja muut-ala 
 
luottamusmies          varaluottamusmies 
Ari Nurminen            Tero Sintonen 
 

Pardia ja Pro yhdistyivät 1.1.2019

Yhdistymisellä haetaan vahvempaa neuvotteluvoimaa ja yhteiskuntavaikuttamista niin yksityisillä kuin julkisillakin sopimusaloilla. Laajemmalla jäsenpohjalla voidaan vaikuttaa nykyistä paremmin.

Jäsenten edunvalvonnan parantamisen lisäksi suurempi koko mahdollistaa myös nykyistä huomattavasti kattavammat koulutuspalvelut, jäsenedut ja -tapahtumat.

Yhdistymisen tuloksena Prosta on tullut noin 120 000 jäsenen liitto, joka edustaa niin yksityisiä aloja kuin valtion sektoria.

Pardian ja Pron yhdistymisen myötä YHL lakkaa toimimasta edunvalvontajärjestönä. YHL toimii kuitenkin edelleen yliopistolaisten yhdistysten tukijärjestönä.

Lukuvuoden avajaiset 4.9.2018

Tervehdyspuheenvuoro Turun yliopiston lukuvuoden vajaisissa 4.9.2018 / Kommonen

Yliopistolla, ja yliopistolaitoksella laajemminkin, muutos kuuluu sen kiinteisiin ominaisuuksiin. Tietoisten muutosten toimeenpano on näin isoissa laitoksissa aina vaikeaa. Tieteellisessä työssä lakkauttaminen on teknisesti helppoa, uuden pystyttäminen taas on hyvin hidas prosessi.

Olemme edenneet vuosikymmenen mittaisen yliopistouudistuksen uuteen vaiheeseen. 

Syyt yliopistouudistukseen vaihtelevat sen mukaan, keneltä kysytään. Jotkut ovat sanoneet puoltaneensa yliopistouudistusta sitä varten, että yliopistot olisivat paremmin suojassa valtion tilivirastoihin ja hallinnonaloihin kohdistuvasta järeästä supistuspaineesta, jonka ennakoidut huoltosuhdeongelmat ja nykyinen eurooppalainen talousjärjestelmä aiheuttavat.

Joidenkin motiivina vaikuttaa olleen uudistuksesta syntyvä ainutlaatuinen mahdollisuus muokata yliopistojen tehtäviä ja painotuksia ulkoapäin ja väkisin; karsia rönsyjä ja suunnata rahoitusta aloille, joiden itse näkevät tuottavan parhaan tuoton kansantaloudelle nyt. Onpa myös kuultu uudistuksen taustamotiiviksi se, että sen avulla syntyi väline valtion yliopistorahoituksen pysyvään ja vähittäiseen supistamiseen – tämä toteutuu niinkin yksinkertaisesti kuin jäädyttämällä yliopistoindeksi käytännössä pysyvästi, taikka perusrahoituksen vähittäisellä siirtämisellä kärkihankkeiden lyhytaikaiseksi rahoitukseksi.

Pienet indeksiprosentit ovat suuria yliopistolle. Niiden puuttuminen murentaa yliopistoa altapäin ja tuottaa raskaita ongelmia.

Meillä muutokseen on reagoitu valtavilla tehostamistoimilla. Kiinteistökuluja on onnistuttu vähentämään oleellisesti. Sen jälkeen on tukipalveluja ja hallintoa tehostettu useassa vaiheessa. Nyt viimeisenä suurhankkeena hallintohenkilökunta siirrettiin pääosin tiedekunnista yhteisiin palveluihin. Urakka on ollut suuri ja vaatinut paljon työtä ja ennenkaikkea suuria henkisiä ponnistuksia kaikilta.

Tämän muutoksen suuruus ei ole välttämättä vielä valjennut kaikille. Kun muutos hiljalleen alkaa vakiintua ja asettua uomiinsa, on tärkeää muistaa minkälaisia ihmisiä on muutoksen kohteina ollut. 

Jokainen yliopistolainen tekee työtä ensisijaisesti isänmaalle ja ihmiskunnalle; sivistyksen ja tieteen hyväksi. Meistä jokainen on täällä pelastamassa maailmaa ja tekemässä siitä paremman tuleville sukupolville. Jokainen yliopiston ratas pyörii tätä tarkoitusta varten, kun hiukan pintaa syvemmälle raapaistaan.

Mutta me emme tietenkään ole rattaita emmekä prosesseja. Jokainen meistä on löytänyt oman työnsä, jonka avulla toteutamme tätä tehtävää ja autamme muita tekemään omaansa. Siksi olemme yliopistoyhteisö. 

Tätä yhteisöä pitävät koossa mielestäni neljä voimaa:

  • Laki ja perustuslaissa turvattu asema: me tiedämme täyttävämme arvokasta tarkoitusta. Tiedämme, että yhteiskunta ja valtio pitävät meitä elintärkeinä Suomen tulevaisuudelle. Mittarit ja menestyksemme osoittavat tämän. Luotamme siihen, että vielä joskus tulevaisuudessa myös valtiojohdon toimet.
  • Itsehallinto ja yliopistodemokratia: jokainen meistä on yhteisön täysivaltainen jäsen, ja jokainen on mukana päätöksenteossa vähintään tältä osin. Muutoin olisimme vain palkollisia ja rattaita, ja alkaisimme suhtautua toisimme eri tavalla. Äänestäminen vaalissa on pieni hetki ja demokratia välillistä, mutta tietoisuus demokratian ensisijaisuudesta on tärkeä jokaiselle. Siitä ei turhanpäiten pidetty uudistuksessa tiukasti kiinni.
  • Yhteisön henki. Jokainen meistä tietää, että jokainen meistä kuuluu yhteisöön. Olemme kaikki ihmisiä, kunnioitamme toisiamme ja tiedämme, että kukaan meistä ei tee turhaa työtä ja kaikki ovat jo muutoinkin niin tehokkaita kuin pystyvät. Siitä pitävät olosuhteetkin huolen.
  • Yhteistyö ja henkisen lokeroitumisen välttäminen: jokaisella meistä on kädet täynnä omia töitä. Olemme toisaalta riippuvaisia toistemme työpanoksesta, toisaalta taasen meidän pitää itse tehdä nykyään paljon sellaisia asioita, joille aiemmin löytyi dedikoitu työntekijä. Kestämme sen yhdessä, ja toisaalta korjaamme kaiken sen mikä on hienosäädettävissä paremmin toimivaksi. Emme vieraannu toisistamme ja tunnemme toisemme myös ihmisinä, jäseninä. Ei ole meitä ja niitä, on vain me. 

Nämä kaikki ovat menestyksen jatkumisen elinehtoja. Emme saa menettää niistä yhtäkään, jottei ympäröivään yhteiskuntaan tuottamamme kontribuutio lähtisi hiljalleen näivettymään. Kiireemme ja paineemme keskellä muistamme, keitä me jokainen olemme ja miksi. Vain yhteisönä kestämme.

Meidän voimamme on me. Me osaamme, älyämme, jaksamme. Me tajuamme oman tehtävämme ja sen merkityksen, me tajuamme toistemme merkityksen isänmaalle ja ihmiskunnalle. Me annamme ja saamme kunnioitusta kukin pienenä osasena palapelissä, joka tulee pysymään koossa ja voittaa vastukset ja haasteet. 

Me olemme valmiita jälleen uuteen lukuvuoteen.

Tallinnan matka 10.-12.5.2018

Lukuisien toiveiden toteuttamiseksi ollaan jälleen varattu Tallinnan matka helatorstain aikaan. Tällä kertaa viivytään Tallinnassa 2 yötä, to-la 10.-12.5.2018. Perjantaipäiväksi 11.5. on suunniteltu Tarton reissua, jos halukkaita lähtijöitä löytyy. Aikataulu:
– lähtö to 10.5.2018 klo 10:00 yliopistonmäeltä, laiva klo 13:30 H:gistä,  Tallinnassa klo 15:30
– paluu la 12.5.2018 klo 13:30 Tallinnasta, H:gissä klo 15:30, josta suoraan kotia kohti.
Hinta TYHY:n jäsenelle 140 €, ei-jäsenelle 180 € (Tallinkin hinta 269 €/ hlö), sisältää laivamatkat buffet-ruokailuineen ja hotelliyöpymiset 2h-huoneissa aamiaisineen. Yhdistys kustantaa bussin ja kuljettajan (1500 €). Maksu yhdistyksen tilille: Ålandsbanken FI62 6601 0001 9105 20, viimeistään 15.4.2018.
Ilmoittautumiset helena.juusela@gmail.com.

Luottamusmiehet 2018-2019

Turun yliopiston henkilökuntayhdistys ry:n luottamusmiesvalinnat kaudeksi 1.1. 2018-31.12.2019:

Pääluottamusmies Ann-Mari Hirvonen, varapääluottamusmies Tarja Virta.

Ammattialakohtaiset luottamus- ja varaluottamusmiehet:

luottamusmies                varaluottamusmies
ATK
Mats Kommonen                Matti Rönkä

hallinto-toimisto
Kati Eteläkoski            Minna Ketola
Sanna Kuusjärvi          Leena Henderson
Anne Saarenpää         Anneli Lehtimäki
Tarja Virta                   Heli Törmänen
Ulla Rintala                     —-

laboratorio-tekniset
Airi Siltala                     Anu Hirvensalo

Kirjaston luottamus- ja varaluottamusmiehiksi ei tullut esityksiä. Yhdistyksen hallitus nimeää heidät myöhemmin, samoin kuin hallinto-toimistoalan yhden varaluottamusmiehen. Pääluottamusmies hoitaa toistaiseksi kirjaston luottamusmiestehtäviä.

Uutena luottamusmiehenä aloittaa taloussihteeri Ulla Rintala ostoreskontrasta, ja varaluottamusmiehenä Matti Rönkä. Muut ovat toimineet aiemmin luottamusmiestehtävässä.

Turun yliopiston henkilökuntayhdistys toivottaa jäsenistölleen hyvää, turvattua ja hyvinvoivaa työvuotta 2018!

Kuva YHL:n liittokokouksesta 23.10.2017, äänestettiin tekstisisällöistä.

Hallitus- ja kollegiovaalit tulossa

Hyvät TYHYläiset,

Tänä syksynä valitaan henkilöstön edustajat Turun yliopiston yliopistokollegioon, hallitukseen sekä tiedekuntien johtokuntiin kaudelle 2018—2021. Vaalit toimitetaan sähköisenä vaalitoimituksena. Äänestysaika on 15.11. klo 9.00—22.00, 16.11. klo 6.00—22.00, 17.11. klo 6.00—22.00 ja 20.11. klo 6.00—16.00.

On aivan ensiarvoisen tärkeää, että jokainen käy äänestämässä. Viime vuosien myllerryksen aikana lukumäärämme on alentunut tasaisesti. Siksi ei ole ollenkaan itsestään selvää, että saamme aikaisemman määrän paikkoja hallitukseen ja kollegioon. Puhukaa asiasta myös muille, nostakaa se kahvipöytäaiheeksi. Kahvipöydässä voi hyvin olla ystäviä, jotka eivät saa tätä jäsenpostia, joten asiaa täytyy kaikkien pitää esillä.

Meitä on hallitukseen nyt ehdolla yhdistyksen puolesta kaksi; Heli Törmänen ja minä. Heli on erittäin kokenut ja pätevä pitkän linjan yliopistolainen, ja myös hyvin kokenut analysoimaan, miten yliopiston johdon päätökset ja visiot välittyvät toimintaan ja mitä ne tarkoittavat käytännössä. Parhaimmillamme pääsemme valottamaan sitä muille hallituslaisille, ei vähiten ulkopuolisille jäsenille, joiden tiedot yliopiston arjesta voivat olla puutteellisia tai erilaisesta yliopistosta kuin missä nyt olemme. Äänestäkää meistä kumpaa hyvänsä haluatte, enemmän henkilökohtaisia ääniä saanut tulee toivottavasti valituksi. Taikka me molemmat, jos saamme valtavan äänivyöryn 🙂

Hallituksesta sanon sen, että työni uuden yliopiston hallituksessa on ollut melko näkymätöntä. On vaikeaa kuvailla, miten eri maailma hallitus on kuin muu työyhteisö. Asioista puhutaan niin eri tasolla, eri näkökulmasta, että päätösten vaikutusten arviointi varsinaisen yliopiston arjen näkökulmasta on siellä hyvin vaikeaa. Olen sitä harjoitellut nyt pitkään, ja edelleen se on työlästä. Olen mielelläni halukas sitä jatkamaan, jos haluatte.

Yliopiston hallituksessa on mahdollista käyttää suurta vaikutusvaltaa, ja olen siinä uskoakseni myös onnistunut parissa tärkeässä linjanvedossa. Hallituksen ”nestorilla” on ollut mahdollisuus opastaa muita jäseniä yliopistomaailmaan, ja muokata hallituksen henkeä ja asenteita paljonkin. Väistyvä hallitus on ollut hyvähenkinen ja toisiinsa luottava. Pääosa hallituksen huomiosta kuluu siihen, millainen on yliopiston suhde ympäröivään yhteiskuntaan ja rahoittajaan. Meitä täytyy olla hallituksessa tietämässä ja valottamassa, mitä asiat tarkoittavat yliopiston sisällä. Tuoda ihmiset ja heidän todellisen työnsä näkyviin prosessin takaa. Toivotaan, että hyvä henki saa jatkua myös ensi kaudella.

Mats Kommonen
TYHY PJ

Syyskokous 2017

Turun yliopiston henkilökuntayhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 18.10.2017. Ennen kokousta kiitettiin yhdistyksessä aktiivisesti pitkään toimineita jäseniä YHL:n hopeisilla ansiomerkeillä kunniakirjoineen. Ansiomerkit saivat Anne Saarenpää, Anneli Lehtimäki, Anu Hirvensalo, Ari Nurminen, Katja Sampalahti ja Sanna Kuusjärvi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Virta, sihteeriksi Helena Juusela, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ari Nurminen ja Minna Ketola.

Työssäkäyvien jäsenmaksuksi päätettiin edelleen 1,25 %, joka otetaan suoraan palkasta. Erityisjäsenmaksuna peritään Pardian kirjaamismaksu 60 €/ vuosi. Erityisjäsenmaksun maksavat työttömät, vuorottelu-, vanhempain- tai opintovapaalla olevat ja alle 68-vuotiaat eläkeläiset.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 hallituksen esityksen mukaisesti.

Puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin edelleen tehtävää ansiokkaasti hoitanut Mats Kommonen. Hallitukseen kaksivuotiskaudeksi valittiin Leena Henderson, Ari Nurminen, Airi Siltala ja Tarja Virta. Hallituksessa jatkavat seuraavan vuoden Kati Eteläkoski, Minna Ketola Erkki Satopää ja Heli Törmänen. Varajäseniksi valittiin Sanna Kuusjärvi ja Anne Saarenpää. Toiminnantarkastajaksi valittiin Outi Nieminen, varamieheksi Pia Tahvanainen. Tilitoimisto Kaikumäen toiminnantarkastajana jatkaa Pekka Häkli varamiehenään Toni Koivu.

Valiokuntien määräksi päätettiin 4. Laboratoriovaliokunta ja tekninen ja muut -valiokunta yhdistettiin. Muut valiokunnat ovat ATK-, kirjasto- ja hallinto- ja toimistovalokunta. Ammattialojen luottamusmiehet kokoavat jäsnet valiokuntiin, jotka hallitus hyväksyy.

Kokouksen lopuksi nimettiin ehdokkaat yliopiston hallituksen ja kollegion vaaleihin. Hallitukseen ehdokkaina ovat Mats Kommonen ja Heli Törmänen. Kollegioon ehdokaspareiksi nimettiin Ari Nurminen ja Anneli Lehtimäksi, Sanna Kuusjärvi ja Minna Ketola sekä Tarja Virta ja Riina Keto-Tokoi.