Hallitus- ja kollegiovaalit tulossa

Hyvät TYHYläiset,

Tänä syksynä valitaan henkilöstön edustajat Turun yliopiston yliopistokollegioon, hallitukseen sekä tiedekuntien johtokuntiin kaudelle 2018—2021. Vaalit toimitetaan sähköisenä vaalitoimituksena. Äänestysaika on 15.11. klo 9.00—22.00, 16.11. klo 6.00—22.00, 17.11. klo 6.00—22.00 ja 20.11. klo 6.00—16.00.

On aivan ensiarvoisen tärkeää, että jokainen käy äänestämässä. Viime vuosien myllerryksen aikana lukumäärämme on alentunut tasaisesti. Siksi ei ole ollenkaan itsestään selvää, että saamme aikaisemman määrän paikkoja hallitukseen ja kollegioon. Puhukaa asiasta myös muille, nostakaa se kahvipöytäaiheeksi. Kahvipöydässä voi hyvin olla ystäviä, jotka eivät saa tätä jäsenpostia, joten asiaa täytyy kaikkien pitää esillä.

Meitä on hallitukseen nyt ehdolla yhdistyksen puolesta kaksi; Heli Törmänen ja minä. Heli on erittäin kokenut ja pätevä pitkän linjan yliopistolainen, ja myös hyvin kokenut analysoimaan, miten yliopiston johdon päätökset ja visiot välittyvät toimintaan ja mitä ne tarkoittavat käytännössä. Parhaimmillamme pääsemme valottamaan sitä muille hallituslaisille, ei vähiten ulkopuolisille jäsenille, joiden tiedot yliopiston arjesta voivat olla puutteellisia tai erilaisesta yliopistosta kuin missä nyt olemme. Äänestäkää meistä kumpaa hyvänsä haluatte, enemmän henkilökohtaisia ääniä saanut tulee toivottavasti valituksi. Taikka me molemmat, jos saamme valtavan äänivyöryn 🙂

Hallituksesta sanon sen, että työni uuden yliopiston hallituksessa on ollut melko näkymätöntä. On vaikeaa kuvailla, miten eri maailma hallitus on kuin muu työyhteisö. Asioista puhutaan niin eri tasolla, eri näkökulmasta, että päätösten vaikutusten arviointi varsinaisen yliopiston arjen näkökulmasta on siellä hyvin vaikeaa. Olen sitä harjoitellut nyt pitkään, ja edelleen se on työlästä. Olen mielelläni halukas sitä jatkamaan, jos haluatte.

Yliopiston hallituksessa on mahdollista käyttää suurta vaikutusvaltaa, ja olen siinä uskoakseni myös onnistunut parissa tärkeässä linjanvedossa. Hallituksen ”nestorilla” on ollut mahdollisuus opastaa muita jäseniä yliopistomaailmaan, ja muokata hallituksen henkeä ja asenteita paljonkin. Väistyvä hallitus on ollut hyvähenkinen ja toisiinsa luottava. Pääosa hallituksen huomiosta kuluu siihen, millainen on yliopiston suhde ympäröivään yhteiskuntaan ja rahoittajaan. Meitä täytyy olla hallituksessa tietämässä ja valottamassa, mitä asiat tarkoittavat yliopiston sisällä. Tuoda ihmiset ja heidän todellisen työnsä näkyviin prosessin takaa. Toivotaan, että hyvä henki saa jatkua myös ensi kaudella.

Mats Kommonen
TYHY PJ

Syyskokous 2017

Turun yliopiston henkilökuntayhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 18.10.2017. Ennen kokousta kiitettiin yhdistyksessä aktiivisesti pitkään toimineita jäseniä YHL:n hopeisilla ansiomerkeillä kunniakirjoineen. Ansiomerkit saivat Anne Saarenpää, Anneli Lehtimäki, Anu Hirvensalo, Ari Nurminen, Katja Sampalahti ja Sanna Kuusjärvi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Virta, sihteeriksi Helena Juusela, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ari Nurminen ja Minna Ketola.

Työssäkäyvien jäsenmaksuksi päätettiin edelleen 1,25 %, joka otetaan suoraan palkasta. Erityisjäsenmaksuna peritään Pardian kirjaamismaksu 60 €/ vuosi. Erityisjäsenmaksun maksavat työttömät, vuorottelu-, vanhempain- tai opintovapaalla olevat ja alle 68-vuotiaat eläkeläiset.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 hallituksen esityksen mukaisesti.

Puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin edelleen tehtävää ansiokkaasti hoitanut Mats Kommonen. Hallitukseen kaksivuotiskaudeksi valittiin Leena Henderson, Ari Nurminen, Airi Siltala ja Tarja Virta. Hallituksessa jatkavat seuraavan vuoden Kati Eteläkoski, Minna Ketola Erkki Satopää ja Heli Törmänen. Varajäseniksi valittiin Sanna Kuusjärvi ja Anne Saarenpää. Toiminnantarkastajaksi valittiin Outi Nieminen, varamieheksi Pia Tahvanainen. Tilitoimisto Kaikumäen toiminnantarkastajana jatkaa Pekka Häkli varamiehenään Toni Koivu.

Valiokuntien määräksi päätettiin 4. Laboratoriovaliokunta ja tekninen ja muut -valiokunta yhdistettiin. Muut valiokunnat ovat ATK-, kirjasto- ja hallinto- ja toimistovalokunta. Ammattialojen luottamusmiehet kokoavat jäsnet valiokuntiin, jotka hallitus hyväksyy.

Kokouksen lopuksi nimettiin ehdokkaat yliopiston hallituksen ja kollegion vaaleihin. Hallitukseen ehdokkaina ovat Mats Kommonen ja Heli Törmänen. Kollegioon ehdokaspareiksi nimettiin Ari Nurminen ja Anneli Lehtimäksi, Sanna Kuusjärvi ja Minna Ketola sekä Tarja Virta ja Riina Keto-Tokoi.