Hallituksen järjestäytymiskokous

TYHY:n uusi hallitus, Minna Ketola, Kati Eteläkoski, Erkki Satopää, Heli Törmänen, Leena Henderson ja varajäsen Anneli Lehtimäki, valitsi toimihenkilöt järjestäytymiskokouksessaan tammikuussa. Sihteeriksi valittiin edelleen Helena Juusela, varapuheenjohtajaksi Leena Henderson, jäsenrekisterin hoitajaksi Anne Saarenpää ja varahenkilöksi Ann-Mari Hirvonen, sekä www-sivuvastaavaksi Antti Tarponen.

TYVI-lehden päätoimittajaksi valittiin Helena Juusela, juttujen kokoajaksi Marita Kantola ja taittajaksi Antti Tarponen. Toimituskuntaan valittiin Leena Henderson, Ann-Mari Hirvonen ja Mats Kommonen. Lehteen toivotaan kirjoituksia kaikilta yhdistyksen jäseniltä.

Virkistystoimikuntaan nimettiin Miikka Kairinen, Marita Kantola, Minna Ketola, Kati Eteläkoski, Outi Nieminen, Leena Henderson, Ann-Mari Hirvonen, Sanna Kuusjärvi, Anneli Lehtimäki, Helena Juusela, Erkki Satopää ja Heli Törmänen, joka toimii kokoonkutsujana.

Puheenjohtaja kertoi yliopiston yleispalvelujen kehittämisen tämän hetken tilanteesta. Kokouksen lopuksi käytiin läpi kuluvan vuoden vuosikalenteri, jonka sihteeri oli laatinut.