Sääntömääräinen syyskokous

Turun yliopiston henkilökuntayhdistys TYHY ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 12.10.2016. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2017. Hallitukseen valittiin kahdeksi vuodeksi Minna Ketola, Kati Eteläkoski, Erkki Satopää ja Heli Törmänen. Yhdeksi vuodeksi hallituksesta eronneen Jari Tattarin tilalle valittiin järjestelmäasiantuntija Miikka Kairinen IT-palveluista – hienoa, että saadaan uusia toimijoita mukaan! Hallituksessa jatkavat yhden vuoden myös Leena Henderson, Sanna Kuusjärvi ja Airi Siltala. Varajäseniksi vuodelle 2017 valittiin Anneli Lehtimäki ja Anne Saarenpää. Toiminnantarkastajina jatkavat Tilitoimisto Kaikumäeltä Pekka Häkli varamiehenään Toni Koivu sekä yhdistyksestä Tarja Virta varamiehenä Pia Tahvanainen.

Kokouksessa päätettiin ammattialavaliokuntien määräksi 5: ATK, hallinto ja toimisto, kirjasto, laboratorio sekä tekniset ja muut. Lisäksi päätettiin, että ammattialojen luottamusmiehet neuvottelevat omien ammattialojensa työntekijöiden kanssa valiokuntien kokoonpanosta ja tekevät esitykset hallitukselle, joka nimittää jäsenet.

Kokouksen jälkeen keskusteltiin yliopistossa meneillään olevasta muiden kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien laajasta selvitystyöstä, ja etenkin siitä, mitä se tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa meidän kaikkien työtehtäviin ja sijoittumiseen.

Helena J.